Villa Cafe
Café/Dessert
Villa Cafe
19 Chu Văn An, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
07:00 - 21:00
20,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0