Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt ĐN - Dũng Sĩ Thanh Khê - CH20082
94 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0