Xo Sài Gòn - Pizza & Coffee
Café/Dessert

Xo Sài Gòn - Pizza & Coffee

281 Hồ Tùng Mậu, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
10,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0