Burger Việt - Vũ Hồng Phô
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Burger Việt - Vũ Hồng Phô

Vũ Hồng Phô, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0