Xéo Cafe
Café/Dessert

Xéo Cafe

Bùi Hữu Nghĩa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
20,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0