Đông Dương Tea - Phan Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Đông Dương Tea - Phan Trung

231/5 Phan Trung, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 38,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0