Durio Cafe - Nguyễn Ái Quốc
Café/Dessert
Durio Cafe - Nguyễn Ái Quốc
213 Nguyễn Ái Quốc, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
15,000 - 40,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0