Dy - CAFE
Café/Dessert

Dy - CAFE

25/1 Đặng Văn Trơn, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0