Five Star Vietnam - Ấp Cầu Hằng
Quốc tế -Chi nhánh
Five Star Vietnam - Ấp Cầu Hằng
2296 Ấp Cầu Hằng, Xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
8lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0