Five Star Vietnam - Đồng Khởi
Quán ăn -Chi nhánh

Five Star Vietnam - Đồng Khởi

Cây Xăng 26 Khu Phố 3, Đồng Khởi, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
9lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0