Five Star Vietnam - Đồng Khởi
Quốc tế -Chi nhánh
Five Star Vietnam - Đồng Khởi
Cây Xăng 26 Khu Phố 3, Đồng Khởi, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
8lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0