Five Star Vietnam - Khu Phố 3 Bữu Long
Quốc tế -Chi nhánh
Five Star Vietnam - Khu Phố 3 Bữu Long
7/68 Khu phố 3, P. Bữu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0