Five Star Vietnam - Phạm Văn Thuận
Quốc tế -Chi nhánh
Five Star Vietnam - Phạm Văn Thuận
255B Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0