Freddo Coffee - Đồng Khởi
Café/Dessert

Freddo Coffee - Đồng Khởi

25 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0