Gecko Pizza - Dương Tử Giang
Nhà hàng
Gecko Pizza - Dương Tử Giang
50 Dương Tử Giang, P. Tân Tiến , Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 230,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0