Ghế Lười Venbo Cafe
Café/Dessert
Ghế Lười Venbo Cafe
Nguyễn Ái Quốc , Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
09:00 - 21:00
15,000 - 30,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0