Highlands Coffee - Nguyễn Ái Quốc
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Nguyễn Ái Quốc
8 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
29,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0