Hot Teen - Mì Cay
Café/Dessert, Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Hot Teen - Mì Cay

Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
500+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0