KFC - Big C Đồng Nai
Nhà hàng -Chi nhánh
KFC - Big C Đồng Nai
Big C Đồng Nai, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 88,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0