Lotteria - Lotte Mart Biên Hòa
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Lotte Mart Biên Hòa
Khu Amarta, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
30,000 - 88,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0