Mì Trộn Tóp Mỡ Muối Ớt
Ăn vặt/vỉa hè

Mì Trộn Tóp Mỡ Muối Ớt

Lữ Mành, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0