Milano Coffee - Phan Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Milano Coffee - Phan Trung

Phan Trung, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0