Pizza Hut - Phạm Văn Thuận
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Phạm Văn Thuận
246 Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
50+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0