Safari Coffee & Milk Tea
Café/Dessert
Safari Coffee & Milk Tea
1A1 Trần Quốc Toản, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
08:00 - 21:00
8,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0