Táo Pha Trà - 30 Tháng 4
Café/Dessert -Chi nhánh
Táo Pha Trà - 30 Tháng 4
301 Đường 30 Tháng 4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0