Thắm Sushi - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Thắm Sushi - Shop Online

52 Lê Nguyên Đạt, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+lượt đánh giá từ Now
07:20 - 19:00
30,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0