The Bae - Food & Beverage
Café/Dessert

The Bae - Food & Beverage

96 Trần Quốc Toản, KP. 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0