The Coffee House - Võ Thị Sáu
Café/Dessert -Chi nhánh
The Coffee House - Võ Thị Sáu
R123 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0