Trà Hoa Dalat 1893
Café/Dessert

Trà Hoa Dalat 1893

Đường D13, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
5lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0