Viva Star Coffee - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert -Chi nhánh

Viva Star Coffee - Cách Mạng Tháng 8

144 Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
25,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0