51 Cafe - Nguyễn Hữu Huân
Café/Dessert

51 Cafe - Nguyễn Hữu Huân

51 Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
08:00 - 22:00
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0