51 Cafe - Nguyễn Hữu Huân
Món Việt
51 Cafe - Nguyễn Hữu Huân
51 Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0