6 Degrees Cafe - Rooftop
Café/Dessert, Quán ăn

6 Degrees Cafe - Rooftop

189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
10:00 - 23:30
100,000 - 350,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0