Al Fresco's - Láng Hạ
Nhà hàng -Chi nhánh
Al Fresco's - Láng Hạ
108 K1 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
150,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0