Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Vincom Center
Nhà hàng -Chi nhánh

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Vincom Center

4th Floor, 402 Vincom Center, Long Biên, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 20:30
150,000 - 330,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0