Artisée Cafe Deli - The Manor
Café/Dessert -Chi nhánh
Artisée Cafe Deli - The Manor
Tầng 1, C004, Tháp The Manor Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0