Artisée Cafe Deli - The Manor
Café/Dessert -Chi nhánh

Artisée Cafe Deli - The Manor

Tầng 1, C004, Tháp The Manor Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0