Artisée Cafe Deli - Hyundai Hillstate Hà Đông
Café/Dessert -Chi nhánh

Artisée Cafe Deli - Hyundai Hillstate Hà Đông

Tầng 1, G07 - CT2 Hyundai Hillstate, Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0