Artisée Cafe Deli - Keangnam Landmark
Café/Dessert -Chi nhánh

Artisée Cafe Deli - Keangnam Landmark

Tầng 1, Tháp B, Keangnam Landmark, 72 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0