Artisée Cafe Deli - Lotte Center
Café/Dessert -Chi nhánh

Artisée Cafe Deli - Lotte Center

Tầng 2 - 4 - 6, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 21:45
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0