B59 Coffee - Khương Trung
Café/Dessert
B59 Coffee - Khương Trung
59 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
08:00 - 19:00
20,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0