Bánh Cá Selfie - Ao Sen
Café/Dessert -Chi nhánh
Bánh Cá Selfie - Ao Sen
1 Ngõ 2 Ao Sen, Quận Hà Đông, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0