Bầu Pizza - Thanh Hà
Quán ăn
Bầu Pizza - Thanh Hà
B1.3 LK 14 Ô 23 KĐT Thanh Hà, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0