Bazooka Beer Club - Trần Duy Hưng
Beer club
Bazooka Beer Club - Trần Duy Hưng
48 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
100,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0