Beer 2Ku - Nguyễn Đình Thi
Quán nhậu -Chi nhánh

Beer 2Ku - Nguyễn Đình Thi

99 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội
150,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0