Belcholat Chocolatier - Vạn Phúc
Tiệm bánh -Chi nhánh

Belcholat Chocolatier - Vạn Phúc

108B Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0