Bếp 198X - Cơm Gà Sườn Xá Xíu Online
Shop Online
Bếp 198X - Cơm Gà Sườn Xá Xíu Online
164 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 14:00
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0