Bếp Mẹ Su - Phở Tíu - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Bếp Mẹ Su - Phở Tíu - Shop Online

4 Ngách 47 Ngõ 111 Lâm Hạ, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
3,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0