Bếp Nhà Noo - Chân Gà Sả Ớt Online - Hoàng Hoa Thám
Shop Online -Chi nhánh

Bếp Nhà Noo - Chân Gà Sả Ớt Online - Hoàng Hoa Thám

586B Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0