Bếp Vị Uyển - Ăn Vặt Các Món
Ăn vặt/vỉa hè
Bếp Vị Uyển - Ăn Vặt Các Món
119 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0