Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - KĐT Kim Văn Kim Lũ - 10059

Kiot 8 - 10 CT12C, KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0