Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - Làng Quốc Tế Thăng Long - 10036

Tầng 1 Khu 3B, Làng Quốc Tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, P. Dich Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
8lượt đánh giá từ Now
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0