Bít Tết Khải Hưng - Hà Đông
Nhà hàng
Bít Tết Khải Hưng - Hà Đông
2LK5 KĐT Xa La, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0